Roberto Zucco

Porta4 & Sebastien Chafoulais & Albert Soler

Conceptualització i disseny del cartell & material promocional de l'obra de teatre Roberto Zucco.