Serveis

Comunicació 
Branding
Publicitat
Disseny gràfic
Comunicació interna


Acció educativa
Serveis educatius
Tallers didàctics
Accions de sensibilització social


Teatre aplicat
Dinàmiques teatrals per empreses
Serveis educatius teatralitzats
Estimulació creativa a través del teatre
Teatre-teràpia